Одељење за буџетску инспекцију

Надлежност

Буџетска инспекција обавља надзор код директних и индиректних корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и других правних лица из члана 68. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 9/02, 87/02, 61/05, 66/05, 101/05, 62/06 и 85/06).

Буџетска инспекција врши контролу пословних књига, извештаја, евиденција и друге документације, са циљем да утврди да ли су средства наменски и законито коришћена.

Ова инспекција има право увида у документацију о послу који је предмет контроле и код других правних лица, учесника у том послу.

 

Контролне листе

План инспекцијског надзора за 2018. годину

Годишњи извештај о раду инспекције за 2017. годину

План координисаних/заједничких надзора

Закони

Често постављана питања

Контакт

  • Телефони:

    011/ 364 2868

  • Имејл:

    milena.kovacevic@mfin.gov.rs

  • Адреса:

    Кнеза Милоша 20