Пореска управа - Сектор за контролу

Надлежност

Пореска управа врши надзор у следећим областима: порези (директни и индиректни), изузев пореза који су у надлежности локалне самоуправе; доприноси за обавезно социјално осигурање; нерегистрована делатност; игре на срећу; мењачки послови; евидентирање промета преко фискалних каса, фискализација и дефискализација; акцизна складишта; повреда права интелектуалне својине, а нарочито права на рачунарске програме (софтвер) и базе података.

Контролне листе

План инспекцијског надзора за 2018. годину

Годишњи извештај о раду инспекције за 2017. годину

План координисаних/заједничких надзора

Закони

Често постављана питања

Контакт

  • Телефони:

    011/ 395 0555, 011/ 395 0502

  • Имејл:

    nenad.krtolica@purs.gov.rs snezana.lojanicic@purs.gov.rs

  • Адреса:

    Саве Машковићa 3-5