19.09.

2018.

"УСКОРО ДОПУНЕ ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ"

16.09.

2018.

"ПРЕДСТАВЉЕНА ТЕСТНА ВЕРЗИЈА СОФТВЕРА Е-ИНСПЕКТОР"

О нама

Координациона комисија је међуресорно координационо тело чији је задатак усклађивање и координација рада инспекција и унапређење делотворности инспекцијског надзора путем усклађивања планова инспекцијског надзора и програма обука, унапређења размене информација и стручних и етичких стандарда професије инспектора, мониторинга и евалуације инспекција и инспекцијског надзора.